52 Centralny Zlot Młodzieży „PALMIRY 2012”

W dniach 18-20.10.2012 roku odbędzie się organizowany przez PTTK 52 Centralny Zlot Młodzieży „PALMIRY 2012”. Poniżej przedstawiamy program Zlotu:

18 października 2012 r.
Start trasy specjalnej w Zakroczymiu, prowadzonej przez członków stowarzyszenia „Wierni Ojczyźnie” – godz. 10:00.

19 października 2012 r.
1. Pobranie ziemi z miejsc straceń w Rembertowie i przy ul. Mszczonowskiej w Warszawie (miejsca, gdzie 15 października 1942 roku powieszono więźniów Pawiaka w odwecie za Akcję „Wieniec”) – ok. 10:30.
2. Ceremonia rozpoczęcia Zlotu pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przed Sejmem – ok. 13:45.
3. Ognisko patriotyczne na Kopcu Powstania Warszawskiego – ok. 17:00.

19-20 października 2012 r.
Przejścia piesze, przejazdy rowerami lub pojazdami mechanicznymi po wyznaczonych przez organizatorów trasach, z uwzględnieniem Miejsc Pamięci Narodowej oraz obiektów ciekawych z przyrodniczego i krajoznawczego punktu widzenia.
Trasy zlotowe poprowadzone zostaną przez tereny Warszawy i Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych z Armią Krajową i akcją „Wieniec”.
Spotkanie wybranych grup uczestników z kombatantami na wieczornicach (na wybranych noclegach).
Wykonanie przez uczestników zadań krajoznawczych i historycznych na trasach.

20 października 2012 r.
1. Od 13:00 do 16:30 przybycie drużyn na punkt zborny w pobliżu wsi Pociecha (Kampinoski Park Narodowy).
2. Od 14:30 do 16:30 program towarzyszący na punkcie zbornym (m.in. pokaz grup rekonstrukcji historycznych).
3. O godz. 17:00 rozpoczęcie ceremonii zakończenia Zlotu, w tym zbiórka i złożenie wieńca pod Pomnikiem Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, wręczenie podziękowań, odznaczeń i wyróżnień, przemarsz kolumny zorganizowanej w asyście orkiestry wojskowej do Palmir oraz Apel Pamięci z ceremoniałem wojskowym na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach.
Zakończenie ceremonii przewidujemy ok. 19:00.

Więcej informacji na temat imprezy można uzyskać na stronie: www.palmiry.pttk.pl


Komentarze są wyłączone.

Opracowano na podstawie informacji mieszkańców wsi Łomna i Palmiry, Monografii Kampinoskiego Parku Narodowego oraz książki Władysława Bartoszewskiego "Palmiry".