Oznaczone wiadomości ‘puszcza kampinoska’


Muzeum w Palmirach ponownie otwarte.

Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że po kilku tygodniach remontu 1 lutego ponownie zostanie otwarte i udostępnione dla zwiedzających Muzeum W Palmirach. Przypomnijmy, że Muzeum w Palmirach zamknięte zostało na początku grudnia 2012 roku.


Zimowa wycieczka po Puszczy Kampinoskiej 12.01.2013 roku

Kampinoski Park Narodowy zaprasza na nowy program dla turystów indywidualnych – wycieczki z pracownikiem parku. Wycieczka będzie odbywała się w drugi weekend każdego miesiąca. Trasy i miejsca startu wycieczek będą zróżnicowane w zależności od tematu i pory roku. Wycieczki będą miały formę pętli z powrotem do miejsca wyjścia. Przewodnikami będą pracownicy parku – naukowcy, pracownicy […]


Regulamin udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego

1. Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzi słońca). Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu dla celów realizacji badań naukowych, ćwiczeń wojskowych, realizacji zdjęć filmowych, organizacji imprez cyklicznych, a także spotkań o charakterze patriotycznym przeprowadzanych przez instytucje, […]

Opracowano na podstawie informacji mieszkańców wsi Łomna i Palmiry, Monografii Kampinoskiego Parku Narodowego oraz książki Władysława Bartoszewskiego "Palmiry".