Palmiry kiedyś i dziś …

Palmiry to mała miejscowość położona na skraju Puszczy Kampinoskiej w gminie Czosnów oddalona od centrum Warszawy zaledwie ok. 20 kilometrów.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa warszawskiego.

Palmiry kiedyś…

W okresie Królestwa Polskiego do wybuchu powstania styczniowego powstało na terenie puszczy jeszcze wiele osad i wsi – podobną metrykę powstania mają Palmiry. Nazwę wsi nadał Antoni Trębicki, dzierżawca majątku Łomna, na pamiątkę odkryć archeologicznych prowadzonych w tym czasie syryjskiej miejscowości Palmyra. Liczba mnoga nazwy pojawiła się zapewne po 1929 r. kiedy w pobliżu powstały wojskowe magazyny amunicji.

Okolice Palmir (tutaj dawna nazwa Palmira) na mapie z 1922 roku (Mapa z serwisu MAPSTER)

W czasie wojny w okresie od grudnia 1939 do lipca 1941 miejsce masowych mordów, w ramach Akcji AB, dokonywanych przez Niemców na ludności cywilnej, głównie na byłych więźniach Pawiaka oraz więzień na ul. Daniłowiczowskiej i Rakowieckiej.

…i dzisiaj

Dzisiejsza miejscowość Palmiry położona na skraju Kampinoskiego Parku Narodowego jest jedną z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscowości w gminie Czosnów. Wieś na obecną chwilę liczy 130 gospodarstw. 340 mieszkańców uprawnionych jest do głosowania. Sołtysem Palmir jest Pan Andrzej Fąfara tel. 508-092-703. W Palmirach rozpoczynają się lub przebiegają różne trasy turystyczne przeznaczone dla turysty pieszego, dla rowerzystów oraz główna trasa dojazdowa do Cmentarza.

Palmiry

Opracowano na podstawie informacji mieszkańców wsi Łomna i Palmiry, Monografii Kampinoskiego Parku Narodowego oraz książki Władysława Bartoszewskiego "Palmiry".