Wycieczka po Puszczy Kampinoskiej z Lasek przez Górę Ojca do Wólki Węglowej organizowana jest przez PTTK Oddział Stołeczny Koło Terenowe Śródmieście. Termin wycieczki 19.03.2022 r. (sobota), trasa: Laski – Góra Ojca – Wólka Węglowa. Do przejścia ok. 10 km. Zbiórka o godz. 9:20 na pętli autobusowej Metro Młociny przyst. 19. Odjazd autobusem 210 o godz. 9:35.

Terenowe wycieczki są prowadzone w ramach statutowej działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zasadzie bez względu na pogodę przy zgłoszeniu się w miejscu i czasie zbiórki co najmniej 5 uczestników. Zastrzega się możliwość zmiany trasy ze względu na pogodę i komunikację.

Na wycieczkach obowiązują wszelkie obostrzenia wprowadzone w związku z epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Dlatego na każdą z wycieczek należy zapisać się telefonicznie u prowadzącego, ponieważ wielkość grupy musi być ograniczona nie tylko ze względu na wprowadzone restrykcje, ale także ograniczenia obowiązujące w komunikacji miejskiej. Obowiązkowe jest zachowanie zalecanych odstępów, noszenie maseczki w miejscach publicznych, posiadanie odpowiedniego ubrania, obuwia, plecaka, czegoś od deszczu oraz płynów do picia.

Ubezpieczeniem w trakcie wycieczek objęci są jedynie członkowie PTTK posiadający ważne legitymacje. Pozostali uczestnicy powinni we własnym zakresie posiadać aktualne ubezpieczenie NNW.

Opłata za uczestnictwo w wycieczkach osób niezrzeszonych w PTTK – 5 zł od osoby. Z opłaty zwolnione są dzieci, młodzież szkolna i studenci.

Wycieczkę prowadzi Pan Henryk Ogonowski – tel. 507 317 712.