Kazimierz W. Wójcicki (1807-1879), należał do pierwszych ludoznawców polskich, pisał powieści oparte na folklorze i notował baśnie i legendy, które opublikował w 1848 r. w Przejażdżce chwilowej po Mazowszu. Trasa wartościowa krajoznawczo i atrakcyjna krajobrazowo, prowadząca wśród zmiennej scenerii leśnej, zasługującej na poznanie o każdej porze roku. Za Truskawiem kładki nad okresowymi rozlewiskami, wśród wydm cmentarz-mauzoleum Palmiry, w końcowej części wspaniałe drzewostany sosnowe. Szlak tylko do wędrówki pieszej.

0,0 km Truskaw, centrum

0,7 km Truskaw granica KPN, uroczysko Paśniki

3,1 km uroczysko Karczmisko

4,0 km Ćwikowa Góra

4,9 km Cmentarz Palmiry

8,0 km Janówek, kapliczka, Kościelna Droga

11,5 km wieś Palmiry, granica KPN

Ćwikowa Góra – Gdzieś w tych okolicach koło Pociechy znajdowała się Ćwikowa Góra: „Wał wysoki, to on idzie hej! tam! aż po Warszawę, a nazywa się Ćwikowa Góra: bo tu zbójnik wielki Ćwik przebywał, a nazwali go tak dlatego, że ludziom w ciało i pięty ćwieki zabijał” (Kazimierz W. Wójcicki 1848). Również zasłużony badacz polskiego ludu Oskar Kolberg pisał, iż te „wzgórza piaszczyste, podobne do długiego wału, ciągną się o trzy mile od Warszawy, w lasach rządowych straży Sieraków, więcej jak na milę”. Długiego wału dziś nie zobaczymy, gdyż maskuje go las. Pozostałą tylko legenda i nazwa na XIX-wiecznych mapach, obejmująca szmat terenu w rejonie dzisiejszego cmentarza palmirskiego i Pociechy.