Prezentowana galeria zdjęć Puszczy Kampinoskiej została stworzona w oparciu o liczne wędrówki i pstryki w różnych miejscach. Zdjęcia przedstawiają wybrane ekosystemy oraz piękno dzikiej przyrody i bioróżnorodność przyrodniczą Kampinoskiego Parku Narodowego. Zdjęcie bielika, bobra, czy dzięcioła zostały zrobione z marszu i był to zupełny przypadek. Zachęcam do zapoznania się z otaczającą Palmiry florą i fauną.