Z dniem 20 kwietnia 2020 roku zakaz wstępu do Kampinoskiego Parku Narodowego został odwołany. Otwarte zostają szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne i parkingi. W dalszym ciągu zamknięte pozostają ośrodki edukacyjne i obiekty infrastruktury turystycznej – polany rekreacyjne, place zabaw, urządzenia sportowe, miejsca odpoczynku i wiaty. Informacja ta została opublikowana na stronie www.kampinoski-pn.gov.pl

Dyrekcja parku przypomina, że podobnie jak inne parki narodowe, tak i Kampinoski Park Narodowy nie jest „zwykłym” parkiem czy lasem i jest udostępniany na innych zasadach niż parki miejskie lub lasy będące w zarządzie Lasów Państwowych.

Ze względu na ochronę przyrody większość terenu parku nie jest udostępniona odwiedzającym. Po terenie parku poruszać się można tylko drogami publicznymi i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Ruch pojazdów może odbywać się wyłącznie po drogach publicznych.

Władze parku apelują o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem oraz zasad udostępniania parku narodowego.