Krótki szlak prowadzący przez dawną Puszczę Łomieńską — łączące się  Puszczą Kampinoską lasy prywatne dóbr Łomna, których dzierżawcą był w swoim czasie Antoni Trębicki (1764 – 1834), światły obywatel i propagator nowoczesnych form gospodarki rolnej.

0,0 km wieś Palmiry, granica KPN, Sejmikowa Droga

2,6 km Mogilny Mostek (obszar ochrony ścisłej „Sieraków”)

Uroczysko Mogilny Mostek – poprzeczna Sejmikowa Droga, rozstaje szlaków, deszczochron, drogowskazy turystyczne, o kilkadziesiąt kroków na południe mostek nad Wilczą Strugą, która wodę niesie tylko okresowo, a przez większą część roku ma suche koryto.

Mogilny Mostek – Nazwa wiąże się ze starą legendą. Dawno temu do jednego z domów we wsi Pociecha, a może do tamtejszej karczmy, zaszedł wędrowiec. Został ugoszczony, poczęstowany posiłkiem i przenocowany. Następnego dnia rankiem, a była to niedziela, córka gospodarzy wybierała się do kościoła w Łomnie. Wędrowiec pożegnał się wcześniej i poszedł przed siebie. Czekał na kobietę w pobliżu mostku na śródleśnej strudze. Tam ją napadł, obrabował i zamordował, a ciało przykrył ściągniętymi naprędce gałęziami.

Jeszcze w latach poprzedzających drugą wojnę światową istniał zwyczaj, iż każdy przechodzący tędy kładł jedną gałąź obok mostku. Pisał o tym już w 1948 r. Kazimierz W. Wójcicki:

Gdzie zabity człowiek, to każdy, co przechodzi, rzuca gałąź i tak się kupa nazbiera.

– Cóż potem z nią robią, czy kto susz ten zbiera?

– Nie godzi się zabierać, potem przyjdzie kto na wiosnę i podpali, żeby się dusza zabitego w ogniu oczyściła z grzechów, i znowu potem rzucają gałęzie.