Poniżej publikujemy zasady Zasady udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Kampinoski Park Narodowy jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku. Obszary i miejsca udostępniane wyznaczone są w planie ochrony lub planie zadań ochronnych parku.

 1. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.
 2. Na szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych i spacerowych obowiązuje ruch prawostronny.
 3. Jeżeli szlak turystyki pieszej został udostępniony równocześnie dla turystyki rowerowej lub jazdy konnej wierzchem i przejazdów zaprzęgami konnymi obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.
 4. Jeżeli szlak turystyki rowerowej został udostępniony równocześnie do jazdy konnej wierzchem lub przejazdów zaprzęgami konnymi, obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu rowerowego.
 5. W okresie występowania pokrywy śnieżnej szlaki turystyki pieszej są udostępnione do turystyki narciarskiej. W tym przypadku turystów pieszych, rowerowych i konnych obowiązuje zasada nie niszczenia założonych śladów narciarskich, a turystów poruszających się na nartach zakładanie śladów narciarskich poza ścieżką pieszą.
 6. Uprawnianie jazdy konnej wierzchem na terenie parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku i wniesieniu opłaty (jeżeli jest wymagana zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia).
 7. Przejazdu zaprzęgami konnymi poza drogami publicznymi na terenie parku wymagają uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku w wniesieniu opłaty (jeżeli jest wymagana zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia).
 8. Osoby korzystające ze szlaków i innych obszarów udostępnionych zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego oraz wszystkich innych użytkowników.
 9. Palenie ognisk, grilli oraz używanie innych otwartych źródeł ognia dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i określonych w załączniku nr 2, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora parku i wniesieniu opłaty (jeżeli jest wymagana zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia), za wyjątkiem 4 małych grilli bezkominowych na polanie Lipków, z których można korzystać bez pisemnej zgody dyrektora parku.
 10. Organizator imprezy turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.
 11. Dopuszcza się rekreacyjny połów ryb na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.
 12. Dopuszcza się wykonywanie lotów przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w celach rekreacyjnych lub sportowych jedynie za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora parku.

Na podstawie informacji ze strony www.kampinoski-pn.gov.pl